иконка за оттичане

Класически системи

Ролетната противонасекомна система е предназначена за монтаж на еднокрили и двукрили прозорци с делящ делител. Кутията на ролката с мрежа е разположена в горната част на прозореца и посоката на движение на мрежата е вертикално отгоре – надолу. Предимстватаа на тази система са оптимално уплътнение към касата на прозореца и практична експлоатация, благодарение на функцията за навиване, което осигурява оптимално съхранение през зимните месеци, без да се налага сваляне.

01 Класически системи

Сечение на класически ролетни профили

Хоризонтално сечение

02 Ролетни системи с водач

Сечение на профили – водачи

Хоризонтално сечение

+359 2423 1313

Details
предимства и особености
Технически детайли
тип на мрежата

Паанорамната мрежа е с по-малка дебелина. Тя осигурява по-добра видимост отвътре-навън и по-добра въздушна циркулация, като същевременно е със запазена здравина и защита от насекоми.

1. ДЕТАЙЛ СПИРАЧКА
стандарт сив
опция черен
2. ЦВЯТ НА МРЕЖАТА
стандарт сив
oпция черен
стандарт сив
стандарт сив
опция черен
опция черен

Онлайн заявка

Ако се нуждаете от консултация, преди да изпратите вашата заявка, можете да се обърнете към нас на следният телефонен номер: +359 2423 1313